Visie Energie Coöperatie Dronryp 2024-2026

Onze missie:
Onze missie is te zorgen dat alle energie die we als inwoners van Dronryp gebruiken in 2035 fossielvrij is en dat we die energie als lokale gemeenschap zoveel mogelijk zelf opwekken.

 

Uitgangspunten:
We brengen ons energieverbruik omlaag, zonder dat we daarbij hoeven in te leveren aan comfort, door de energie die we afnemen efficiënter in te zetten

 • De energie die we gebruiken wordt zoveel mogelijk duurzaam opgewekt.
 • De energie wordt bij voorkeur lokaal of in de directe omgeving opgewekt.
 • De ontwikkeling van deze lokale energieprojecten vindt plaats in nauw overleg met de inwoners van Dronryp.
 • Inwoners van Dronryp kunnen de via deze lokale projecten opgewekte energie afnemen voor een eerlijke prijs die niet afhankelijk is van de prijs van veel duurdere fossiele brandstof.
 • Als dorpsgemeenschap houden we samen de regie over de mix en de schaal van deze lokale energieproductie: hoeveel zon, hoeveel wind, waar en op welke schaal.

 

Uitwerking:

 • Energie efficiënter inzetten:
  Wat je niet gebruikt hoeft ook niet opgewekt te worden. Dus de eerste stap is elkaar helpen je energieverbruik omlaag te brengen. Dat kan op verschillende manieren:
  • Door een aantal kleine energiebesparende maatregelen als het plakken van radiatorfolie,  het aanbrengen van radiatorventilatoren, tochtstrip, een waterbesparende douchekop, het waterzijdig laten inregelen van je verwarming en het vervangen van gloeilampen door ledlampen.
  • Door voor warmwater en verwarming geheel of gedeeltelijk over te stappen van gas op groen opgewekte elektriciteit. Dat kan door de aanschaf van een (hybride) warmtepomp in combinatie met een aantal zonnepanelen.
   Voor beide manieren kunnen bewoners bij de Energie Coöperatie Dronryp terecht voor advies en hulp.
 • Zelf energie opwekken:
  Om zoveel mogelijk in de eigen energiebehoefte te voorzien is een mix van zon en wind ideaal. ’s Zomers is er namelijk overvloedig zon en relatief weinig wind, terwijl dat in de winter net andersom is.
  • Opwek via wind willen we realiseren door in samenwerking met de eigenaars al bestaande windmolens in en rond Dronryp op te schalen. Welke molens daarvoor geschikt zijn bepalen we in overleg met de inwoners van Dronryp.
  • Opwek via zon. We denken hierbij allereerst aan coöperatieve zonnedaken gerealiseerd op daken van bedrijven. Per dak is er dan plaats voor zo’n 230 zonnepanelen. Bewoners kunnen daar via participaties met een looptijd van 15 jaar en tegen een rente van ca. 3% per jaar mede-eigenaar van worden. Daarnaast denken we aan een of meer bescheiden zonneparken van ongeveer 1 ha dicht bij een windmolen, omdat we met die combinatie zo optimaal mogelijk gebruik maken van het elektriciteitsnet. Een goede inpassing en inspraak van de bewoners over de keuze en de inrichting van de locatie zijn daarbij uiteraard een noodzakelijke voorwaarde.
 • Samenwerking
  • In eigen dorp:
   Wat we willen kunnen we alleen samen realiseren. Om te beginnen met zowel inwoners als bedrijven in Dronryp. We nodigen daarom iedereen uit, zowel bedrijven als bewoners, lid van onze coöperatie te worden.
  • Partners in de directe omgeving:
   Ons ideaal om in 2035 fossielvrij te zijn reikt te ver om het alleen lokaal te realiseren. We zullen verder moeten kijken. De eerste die daarbij in het vizier komen zijn de andere energiecoöperaties binnen de gemeente Waadhoeke. Zo zitten we samen met hen in het overleg van de gemeente over de realisatie van een Energielandschap bij Sexbierum. Met hen delen we hetzelfde uitgangspunt: ook hierbij dienen we als lokale gemeenschappen zelf de regie te krijgen en van de opbrengsten van het project te profiteren.
  • Regionale en nationale partners:
   Regionaal werken we samen met Us Koöperaasje, het samenwerkingsverband van alle energiecoöperaties in Friesland, en met Energie van Ons, de gezamenlijke energiemaatschappij van alle energiecoöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe.
   Wie nu al overstappen wil op groene energie uit eigen regio kan klant worden van Energie van Ons. Zij leveren gas en groene stroom tegen marktconforme prijzen en keren een deel van de opbrengst uit aan lokale coöperaties: € 50, 00 per klant per jaar. Die moeten dat inzetten voor de verduurzaming of de leefbaarheid van eigen dorp of wijk.
   Op landelijk niveau zijn we via Us Koöperaasje aangesloten bij Energie Samen, een samenwerkingsverband van alle provinciale verbanden van energiecoöperaties, dat ons met raad en daad terzijde staat.