ENERGIE COÖPERATIE DRONRYP

Hoe werkt het?

Het Project Quick Fit  is een werkwijze om via een aantal stappen zoveel mogelijk CO2-neutraal te worden. De aanpak bestaat uit twee delen; een collectief deel en een particulier deel. Bij het collectieve deel gaan wij als coöperatie zelf of samen met andere dorpen in de regio CO2-neutrale energie opwekken.  Bij het particuliere deel ligt de nadruk op het omlaag brengen van het eigen energieverbruik en daardoor van je kosten, zonder daarbij in te leveren op comfort, maar wel bij te dragen aan de gestelde klimaatdoelen.  Zie afbeelding hieronder.

Stap 1.

Het Project Quick Fit gaat uit van het besparen van minimaal 50% op je gasverbruik door het toepassen van kierdichting, het opnieuw waterzijdig inregelen van je cv-installatie, de aanschaf van een hybride warmtepomp en de aanschaf van 8 à 12 zonnepanelen. Het aantal hangt af van de capaciteit van de zonnepanelen! De zonnepanelen heb je nodig voor het elektriciteitsverbruik van de hybride warmtepomp.

 

Aanpak Project Quick Fit

  1. Een deskundige maakt een rapport van je woning en geeft je een advies wat voor jouw woning de beste maatregelen zijn om energie te besparen.
  2. Twee of drie installateurs worden gevraagd offerte te doen om die maatregelen uit te voeren.
  3. De deskundige beoordeelt de offerte en geeft advies welke installateur de opdracht het beste zou kunnen uitvoeren; dat hoeft niet altijd de goedkoopste te zijn!! We letten ook op garantie en bijvoorbeeld het geluidsniveau van de warmtepomp.
  4. Jij bepaalt daarna of je wel of niet opdracht geeft tot het uitvoeren van de maatregelen. Dit betekent dat jij tekent voor de opdracht en voor de verplichtingen die dat met zich meebrengen.
  5. De deskundige controleert of de installateur de maatregelen volgens de offerte heeft uitgevoerd. Mochten er problemen zijn, dan kun je de installateur hier op aanspreken. Zo nodig helpen wij als coöperatie je daarbij.
  6. De kosten voor het deskundigenrapport en het maken van de offerte zijn voor rekening van de coöperatie. Dit geldt in eerste instantie voor de leden die zich voor de startersgroep van dit project hebben aangemeld.

Klein beginnen

We beginnen met 20 à 30 leden. Door je aan te melden ben je verzekerd van een aanpak die past bij jouw situatie en voor een scherpe prijs. Om mee te doen met de startersgroep moet je vanzelfsprekend lid zijn/worden van onze EnergieCoöperatie. De contributie bedraagt € 20,00 per jaar. In de volgende fase kunnen we het project dan uitrollen onder een grotere groep.  De sluitingsdatum van de startersgroep was op 31 mei 2022.

 

Heb je al zonnepanelen, dan kun je ook meedoen aan dit project. De deskundige geeft je dan advies over hoe je zonnepanelen passen in dit project.